Nhà máy trộn đường

  • Nhà máy trộn vật liệu nền đường

    Nhà máy trộn vật liệu nền đường

    1. Máy trộn bê tông áp dụng công nghệ trộn không có tấm lót, để tránh mài mòn lưỡi trộn và tấm lót một lần và mãi mãi, giúp dễ dàng bảo trì.2.Tất cả các vật liệu được cân trong cân điện tử, được điều khiển bằng bộ biến tần, có tính năng cân cao